piątek, 22 maja 2015

Zamek na skrzyżowaniu rzek

Zamek Kazimierza Wielkiego w Złotorii  

.
Niewiele zostało z królewskiego zamku, ruina mieszcząca się w malowniczym krajobrazie Złotorii, w pobliżu ujścia Drwęcy do Wisły to zaledwie fragment średniowiecznej warowni. Obecnie pozostała tylko część wieży bramnej, resztki murów obwodowych, regularnie podmywanych przez Wisłę i niedostępne piwnice, gdzie jak głosi legenda znajdują się zakopane skarby.

Zamek znajduje się na skrzyżowaniu rzeki Wisły i Drwęcy, dzięki swojemu położeniu w przeszłości stanowił doskonały punkt obserwacyjny, był też twierdzą nie do zdobycia. Okolice zamku są niezwykle malownicze, Drwęca wpływa tu do Wisły.

Zamek mieści w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, 8 km na południowy- wschód od centrum Torunia. Pozostałości muru zamkowego toną w zieleni. Kiedyś zamek stanowił strategiczny punkt na mapie Polski, obecnie z roku na rok jest coraz bardziej "pożerany" przez nadwiślańską przyrodę.


Fot. Katarzyna Wendland 

Informacje o zamku:

Zamek królewski zbudowano na planie nieregularnego prostokąta o wymiarach 37 x 53,5 m, zajmującego powierzchnię ok. 2000 m2. Grubość ceglanych murów wynosiła 2 m. Fundamenty wykonano z kamieni narzutowych. Mury wzmocnione były przyporami z 3 stron (poza północnymi). Na dziedzińcu nie odkryto śladów murowanych zabudowań, a więc były one drewniane. Budowla posiadała nieregularny plan za sprawą budynku bramnego oraz wieży wysuniętych od strony południowej. Broniąca wjazdu wieża o wymiarach 9,2 x 10,9 m, była oszkarpowana i posiadała minimum dwie kondygnacje naziemne oraz piwnice. Wejście do niej prowadziło z dziedzińca.
Bezpieczeństwo zamkowi zapewniały Wisła i Drwęca a jedyną odsłoniętą strona był wschód. Tam też wykopano szeroką na 20 m fosę (dziś jest zarośnięta), która połączyła obie rzeki. W obrębie odciętej w ten sposób piaszczystej wysepki funkcjonowało też gospodarcze podzamcze od strony północnej. 


Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland

Fot. Katarzyna Wendland
Fot. Katarzyna Wendland

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza